Automatische ontspanningstoestellen (flipperkasten, pooltafels, etcetera)

Automatische ontspanningstoestellen (flipperkasten, pooltafels, etcetera)

Korte omschrijving

Voor het hebben van een automatisch ontspanningstoestel, zoals een flipperkast, pooltafel of jukebox moet per jaar een vast bedrag aan de belasting worden betaald. Dit bedrag is afhankelijk van het soort toestel. Uitzondering op deze regel zijn jeugdverenigingen.

Relevantie

Heb je in je jeugdhuis een flipperkast staan of een poolbiljart? Weet dan wel dat je hiervoor per jaar een vast bedrag aan de fiscus moet betalen.

De wetgeving rond de belasting op de automatische ontspanningstoestellen vind je terug in de artikels 76 tot 93 van het WIB (wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen). Het uitgangspunt van de wet is het volgende: "Een jaarlijkse forfaitaire belasting wordt geheven op de automatische toestellen dienende tot ontspanning, opgesteld op de openbare weg, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen of in private kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen al dan niet onderworpen is aan bepaalde formaliteiten."

Dat wil dus zeggen dat elk toestel dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevat, dat dient voor het op gang brengen van dat toestel, voor de werking, of voor de bediening ervan, en waarvan de start veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning of door gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt, als automatisch wordt beschouwd. In de wet wordt een vijftal categorieën onderscheiden:

Categorie A

 • Bingokast. 1 speelveld boven en 1 onder. In bovenste veld lichten vakjes op, de truc is om de balletjes, door middel van duwen tegen de kast, in het onderste veld in de gaten te krijgen die corresponderen met de nummers bovenin. Er wordt gespeeld volgens het bingo-principe.
 • One-Ball. De werking is dezelfde als die van de bingokast alleen mag je maar 1x een bal ‘leggen' en win je als die plaats overeen komt met getal wat in bovenste gedeelte van de kast verlicht is.
 • Elektronische kasten waarmee in natura of in de vorm van prijsbons uitbetaald wordt na inworp van geld, penningen of jetons voor een waarde van ten minste € 6,20.

De kasten in deze categorie betalen nooit direct uit aan de speler. De gewonnen prijs is meestal af te halen bij de eigenaar van de kast. De meest populaire bingo kasten in België (sinds de jaren 1980) zijn van het 6-kaart type. Deze tonen zes kaarten in de kopkast met vaste nummers. Hoe meer geld een speler inwerpt wanneer hij een spel start, hoe meer opties verlicht zijn en hoe meer kans hij heeft om te winnen.

Categorie B
Dezelfde elektronische kasten als onder A maar die:

 • Meegenomen worden voor gebruik op beurzen of fora;
 • Gebruikt worden in seizoensgebonden bedrijven. Dat is elk bedrijf wat ten hoogste zes maanden open is per jaar, met uitzondering van drankslijterijen.

Het gaat hier om automaten die recht hebben op een belastingkorting 1/10e voor de eerste en 1/2e voor de tweede categorie.

Categorie C

 • Kasten met grijp- of duwarm, deze zie je veel op de kermis.
 • Flipperkasten;
 • Automatische kegelspelen, waarbij je kogels of ballen moet gebruiken;
 • Automatische pokerspelen;
 • Automatische ontspanningstoestellen die tegelijkertijd beelden en films projecteren en klank verspreiden, zoals bijvoorbeeld de arcadegames (race-simulaties, vechtspelletjes, etcetera).

Categorie D

 • Jukeboxen;
 • Automatische kegelspelen , waarvoor je schijven nodig hebt;
 • Automatische schietapparaten;
 • Elektrische golf-, hockey-, tennis-, en voetbalspelen;
 • Elektrische balspelen van het merk ‘Base-ball', ‘Basket-ball', ‘Drop-ball', ‘Skee-ball', ‘Skee-fun', ‘All-Star Bowler' en ‘Ten strike'.

Categorie E
Alles wat niet tot categorie A, B, C of D behoort.

Stappenplan

Per categorie moet per jaar een vast bedrag aan belasting worden betaald, ongeacht of je nu particulier, vereniging of bedrijf bent. Het is de eigenaar van het toestel die de belasting moet betalen. Deze moet een aangifteformulier (borderel 680) indienen bij de ontvanger van het plaatselijke kantoor van de directe belastingen. Als je vereniging eigenaar is van het toestel en een VZW is, moet de aanvraag ondertekend worden door de voorzitter. Voor een aanvraag moet zelf het initiatief genomen worden Let op: het gaat om een jaarlijkse belasting, je moet dus elk jaar opnieuw een aanvraag indienen. Meer informatie vind je in het lokaal kantoor van de directe belastingen. Het adres van jouw plaatselijk kantoor kan je opzoeken op http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=nl ("trefwoorden", "ontspanningstoestellen"). Het bedrag wat betaald moet worden verschilt per gemeenschap.

Categorie Vlaanderen Wallonie Brussel

A € 3.570,00 € 1.365,00 € 3.570,00

B € 1.290,00 € 895,00 € 1.290,00

C € 350,00 € 225,00 € 350,00

D € 250,00 € 150,00 € 250,00

E € 150,00 € 100,00 € 150,00

Als je een aanvraag hebt ingediend, krijg je een fiscaal kenteken. Dit moet je zichtbaar op je toestel bevestigen. Als het toestel verkocht wordt, heeft de nieuwe eigenaar het recht om het vorige kenteken verder te gebruiken, op voorwaarde dat hij de naam en het adres van de vorige eigenaar door dat van hemzelf vervangt.

Uitzondering

Er is één uitzondering die slaat op jeugdwerk: Toestellen die in een lokaal staan en die uitsluitend ter beschikking staan van een jeugdvereniging, zijn vrijgesteld van deze taks. Let wel op, jeugdhuizen vallen niet onder deze uitzonderingsregel, omdat zij een openbaar karakter hebben.

Boete

Wanneer je geen belasting hebt betaald en dus geen fiscaal zegel op het toestel hebt aangebracht kan je een boete krijgen ter waarde van vijf keer de belasting die je jaarlijks voor het toestel moet betalen. De boete moet je dan direct voldoen.

Opgelet: het is de eigenaar van het toestel die de belasting moet betalen. Maar, als het gaat om een overtreding of om het niet betalen, wordt de uitbater van de lokalen die het toelaat om het toestel op te stellen als belastingschuldige beschouwd.

Tips

Veel jeugdhuizen of jeugdverenigingen zijn zelf geen eigenaar van een toestel, maar huren bijvoorbeeld een kickertafel van een firma; Als je een toestel huurt, is de firma verplicht om de taks te betalen.

Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat de eigenaar de taks doorrekent. Of er wordt een compromis uitgewerkt. Zo betalen veel firma’s wel de taks, maar zij gaan dan ook lopen met 60% van de inkomsten van het toestel. Het jeugdhuis krijgt slechts 40%, maar moet de taks niet betalen.

Bij sommige automatische ontspanningstoestellen is het mogelijk dat ze op 'Free Play' gezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij flipperkasten. Zo vermijd je dat je belasting moet betalen. Zorg er wel voor dat het toestel niet dag en nacht aanstaat. Met de Free Play optie zal natuurlijk iedereen altijd willen spelen.

Afkondigingsdatum
woensdag, 22 september, 1965
Formulieren
Uitgever en website

Voor de reglementering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussels Instituut voor Milieubeheer

Brussels Instituut voor Milieubeheer
info@ibgebim.be
Telefoon:02/775.75.11
Fax:02/775.76.79
Gulledelle 100
1200 Brussel
België

Vlaanderen

www.vlaanderen.be
Telefoon:0032 (0)800 3 02 03

Wallonië

www.wallonie.be

Voor de uitvoering:

De federale overheidsdienst (FOD) financiën
www.minfin.fgov.be

Voor de aangifte:

Meer informatie vind je in het lokaal kantoor van de directe belastingen. Het adres van jouw plaatselijk kantoor kan je opzoeken op http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=nl ("trefwoorden", "ontspanningstoestellen").

Website van de bevoegde overheid
Op de website van de federale overheidsdienst (FOD) financiën vind je meer informatie: www.minfin.fgov.be.

Voorbeelden

Voorbeelden vind je op de website van de FOD financiën,Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit: http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Informations_pratiques/memo.htm. Klik in de linker menubalk op 'automatische ontspanningstoestellen' en vervolgens op een van de links die verwijzen naar een repertorium.

Nuttig

Meer informatie en doorverwijzigingen vind je ook op de federale portaalsite.

Een document met alle categorieën toestellen en bijbehorend te betalen bedrag kun je hier vinden.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty