Billijke vergoeding

Billijke vergoeding

Korte omschrijving

Zeker en vast al eens gehoord van SABAM. Dat is echter niet het enige waarmee je rekening moet houden als je muziek afspeelt, wanneer je een activiteit organiseert. Er is ook nog de billijke vergoeding die de rechten van de uitvoerders en producenten beschermt.

Relevantie

In het jeugdwerk worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals fuiven, inzamelingen, eetfestijnen, etcetera. Wanneer daar muziek wordt gespeeld, moet daarvoor betaald worden.

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, komt de billijke vergoeding tegoed aan uitvoerders en producenten. Sinds 1994 hebben de uitvoerende kunstenaars en producenten recht op een vergoeding voor hun prestaties die worden uitgezonden (wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Belgische Staatsblad 24 juli 1994). Op een fuif en op activiteiten wordt meestal opgenomen muziek gedraaid. Om die muziek openbaar uit te zenden moet je een billijke vergoeding betalen.

Stappenplan

Wat je moet betalen is afhankelijk van heel wat factoren: de inkomprijs, de oppervlakte, of het een binnenactiviteit of een buitenactiviteit is, of het een evenement 'zonder drank', 'met drank' of 'met dans' is, enzovoort. Meer informatie over de tarieven, aanvraagformulieren ... vind je op de website www.bvergoed.be en in de brochure 'Sociale en/of culturele activiteiten in de openbare en privésector' (die op dezelfde website te bestellen is).

De tarieven worden elk jaar geïndexeerd. Ook wordt er nog 21 procent BTW bijgeteld. De factuur van de billijke vergoeding zal dus wat hoger liggen dan wat de naakte cijfers in de tabellen op de site en in de brochure, je vertellen.

Jaartarief

Zaaluitbaters hebben, wat de billijke vergoeding betreft, de mogelijkheid om een jaarlijks forfait te betalen. Ze hebben de keuze uit een forfait ‘drank’ (alle activiteiten maar zonder dans) of een forfait ‘dans’ (dans inbegrepen). Als de zaaluitbater het jaartarief ‘dans’ betaald heeft, dan hoef je als organisator geen billijke vergoeding meer te betalen. De zaaluitbater zal wellicht een deel van de kosten doorrekenen in de huurprijs van de zaal. Het is in dat geval de zaaluitbater die het bewijs zal moeten leveren dat de billijke vergoeding werd betaald. Dat is in elk geval minder werk voor jou als organisator en zou ook goedkoper moeten zijn.

Voor jeugdhuizen is er een apart jaartarief voorzien.

Tarief tijdelijke activiteit

Als de uitbater geen jaarlijks forfait betaalt - dat is hij immers niet verplicht - of gaat de fuif door in een tent of in openlucht, dan moet je wel de billijke vergoeding betalen. Hoeveel je moet betalen, hangt onder meer af van de oppervlakte van de zaal of het terrein.

Tarief zaal
Hier speelt niet enkel de oppervlakte, maar ook de toegangsprijs een rol. De inkomgrenzen zijn hier 4,23 en 8,44 euro (deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd). Vraag je een inkomprijs gelijk aan of onder deze grens, dan kom je in een lagere betaalschaal terecht dan wanneer je inkomprijs erboven ligt. Als je verschillende inkomprijzen hanteert, wordt het forfait bepaald op basis van de hoogste inkomprijs. Je kan de tarieven bekijken op www.bvergoed.be.

Tarief openlucht of tent
Om dit tarief te berekenen, moet je drie tarieven combineren: ‘dans’, ‘drank’ en ‘zonder drank’.

  • De oppervlakte ‘dans’ is de oppervlakte van de ruimte die door de organisatoren wordt voorzien om te dansen: de grootte van deze oppervlakte wordt afgeleid uit feitelijke gegevens zoals: afbakening van de ruimte, plaatsing van de luidsprekers, plaatsing van de lichtinstallaties, verlichting van de ruimte, plaatsing dansvloer ...
  • De oppervlakte ‘met drank’ is die oppervlakte van de ruimte die voorzien is voor het verstrekken van dranken en voeding:
    • Als hiervoor een aparte afgescheiden ruimte voorzien is, wordt die oppervlakte genomen.
    • Als de dranken/maaltijden niet in een aparte ruimte worden geserveerd, dan wordt de volgende regel toegepast: de lengte van de drank- en eettogen in meter x 15 meter (diepte) is het totaal aantal vierkante meter.
  • Het tarief ‘zonder drank’ geldt dan voor die oppervlakte die rest na de aftrek van de vorige oppervlakten.

De aangifte moet minstens vijf werkdagen voor de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van de beheersvennootschappen. Je moet betalen voor de aanvang van de activiteit.

Tips

Op tijd indienen!

Zorg ervoor dat je het formulier voor de aangifte vóór de geplande activiteit opstuurt en dat minstens 5 werkdagen doet. Het formulier stuur je naar: Outsourcing Partners N.V., Postbus 10.181, 9000 Gent 12 of fax naar 070/66 00 12

Vlaanderen komt niet meer tussen

Voor kleinschalige activiteiten kan je niet meer terecht bij de Vlaamse overheid. De overeenkomst die gesloten werd door toenmalig Vlaams minister van Cultuur en Jeugd, Bert Anciaux, met de beheersvennootschappen URADEX en SIMIM, waar de overheid zich engageerde de billijke vergoeding op zich net nemen, werd NIET verlengd. Helaas kwam er zo een einde aan de 'derdebetalersregeling' zonder dat deze ooit echt goed ingeburgerd is geraakt...

Wet

De wettelijke basis voor de billijke vergoeding is vastgelegd in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Met name in de artikels 41 tot en met 43 en 65 tot en met 87. In deze artikels is onder andere geregeld dat de uitvoerders en producenten recht hebben op een vergoeding en wat de sancties zijn op het niet betalen van die vergoeding.

Specifieke bepalingen voor de jeugdsector zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 8 november 2001 voor de polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de Koninklijke Besluiten van 22 december 2004 en 21 december 2006.

Afkondigingsdatum
woensdag, 29 juni, 1994
Formulieren

Je moet op minstens vijf werkdagen voor je activiteit je aangifte doen. De aangifteformulieren kan je downloaden op www.bvergoed.be. Aanvraagformulieren kan je eveneens verkrijgen bij:

Outsourcing Partners Postbus 181, 9000 Gent 12, tel. 070 66 00 16 (elke werkdag van 9 tot 15.30 uur), fax 070 66 00 12, info@bvergoed.be.

Op basis van het aangifteformulier zal het toe te passen tarief bepaald worden. Je krijgt dan een uitnodiging tot betaling. Als je voor je fuif of een ander 'tijdelijke activiteit' geen (tijdige) aangifte doet, betaal je een boete van 15 % op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 99,16.

Uitgever en website
Voorbeelden
Nuttig

Op www.fuifpunt.be vind je veel informatie over fuiven en de billijke vergoeding.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met het Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty