Drugs

Drugs

Korte omschrijving

Alle drugs zijn illegaal, dat is bepaald in de wet op de verdovende middelen. De wet maakt een onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen. Minderjarigen zijn te allen tijde strafbaar, voor meerderjarigen wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik/bezit van cannabis en andere drugs.

Relevantie

Je bent gezellig aan het feesten en plots biedt iemand jou een jointje aan. Op zich niks mis mee, denk je, dan het kan alleen maar gezelliger worden. Maar ergens gaat er ook een belletje rinkelen en je stelt je jezelf de vraag of dat eigenlijk wel mag. Niet geheel onterecht want het gebruik (en bezit) van drugs is in België strafbaar.

Drugsbezit en gebruik is in België geregeld in de Wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921. Deze werd in 2003 aangepast en is van kracht sinds 2 juni 2003. De wet maakt vooral onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen.

Voor minderjarigen (onder de 18 jaar) blijft elk drugbezit strafbaar. In geval van een inbreuk wordt een beroep gedaan op het jeugdbeschermingsrecht en wordt er steeds een proces-verbaal opgemaakt. Het maakt niet uit om welke soort drugs het gaat.

Wanneer het om meerderjarigen (18 jaar en ouder) gaat, maakt de wet onderscheid tussen het bezit en/of gebruik van cannabis, enerzijds en het bezit en/of gebruik van andere drugs, anderzijds. Het bezit en/of gebruik van cannabis blijft verboden. Echter wanneer het gaat om persoonlijk gebruik zal men minder snel overgaan tot vervolging. Onder persoonlijk gebruik verstaat men het bezit van maximum 3 gram cannabis of één plantje. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Bezit van cannabis in een instelling voor jeugdbescherming;
 • Cannabisbezit in een onderwijs- of gelijkaardige instelling of in de directe nabijheid daarvan;
 • Het ostentatief bezit van cannabis in een openbare plaats of een plaats die toegankelijk is voor het publiek.

Drugbezit is en blijft strafbaar. Er wordt altijd een proces-verbaal opgemaakt en men schakelt het parket in, en is er eventueel een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Daar geldt het strafrecht zoals beschreven in de wet van 24 februari 1921, mét een verzwaring: geldboete én gevangenisstraf.

Voor een overzichtelijk schema van de regelgeving klik hier.

Stappenplan

Druggebruik en of bezit mag niet, onder geen enkele omstandigheid.

Tips

Maak binnen je vereniging goede afspraken:

 • Als leiding of medewerker ben je verantwoordelijk voor de groep en de leden. Bij het gebruik van drugs kan de leiding of medewerker vanuit juridisch oogpunt verantwoordelijk gesteld worden. Je kunt niet verantwoordelijk zijn voor andermans gedrag maar je bent wél verantwoordelijk voor je eigen gedrag en de manier waarop je optreedt tegen ongewenst gedrag;
 • Denk eens na over een drugbeleid binnen je vereniging. en bekijk dit vooral vanuit het oogpunt van de werking en zijn toekomst. Door afspraken te maken, kan je elkaar makkelijker aanspreken op het gedrag. Het is dan voor iedereen duidelijk wat wel of niet kan;
 • Pas op voor sociale druk.
Wet

Sinds 2 juni 2003 is de wet op de verdovende middelen (die dateert van 1921) gewijzigd. Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen cannabis en andere illegale drugs (cocaïne, heroïne, XTC, speed, ...). Cannabis blijft een illegaal product. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan altijd een straf vasthangen.

Om de wet te kunnen uitvoeren werden een Koninklijk Besluit (KB) en een Ministeriële Richtlijn uitgevaardigd. Het KB bepaalt de verschillende categorieën van inbreuken. De Ministeriële Richtlijn beschrijft het vervolgingsbeleid op het vlak van bezit en verkoop van illegale drugs. Let wel: strafrechtspraak houdt altijd rekening met elk individueel geval. Een parketmagistraat kan dus afwijken van de Ministeriële Richtlijn, indien daar een gegronde reden voor is.

De wet maakt een onderscheid tussen minderjarigen (iedereen onder de 18 jaar) en meerderjarigen (iedereen van 18 jaar of ouder). Bij meerderjarigen wordt er bovendien nog onderscheid gemaakt tussen het bezit en/of gebruik van cannabis voor eigen gebruik en het bezit en/of gebruik van andere drugs dan cannabis.

 • Minderjarigen die drugs bezitten en/of gebruiken. Voor een minderjarige geldt dat het bezit en/of gebruik van zowel cannabis als van andere illegale drugs in alle omstandigheden verboden blijft. Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maarkt de politie een PV op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden verwittigd. Bij het parket wordt beslist wat er met het dossier gebeurt. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een waarschuwingsoproeping, bemiddeling, een voorstel tot ouderstage of seponering. De minderjarige is niet verplicht om in te gaan op de voorstellen van het parket en kan er de voorkeur aan geven om zijn zaak door een rechter te laten beoordelen. Als het parket zelf wil overgaan tot vervolging, moet het dossier voldoende aanwijzingen van schuld bevatten. De jeugdrechter heeft op zijn beurt ook weer verschillende mogelijkheden. Meer informatie vind je ook op de website van de Vlaamse verenging Voor Alcohol en andere drugsproblemen: http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/wetgeving/illegale-drugs-minderjarigen.aspx;
 • Meerderjarigen die cannabis bezitten en/of gebruiken. Ook voor meerderjarigen blijft cannabis verboden, maar aan het bezit van cannabis voor eigen gebruik wordt de laagste vervolgingsprioriteit gegeven (Gemeenschappelijke Richtlijn van 31 januari 2005). De politie maakt bij vaststelling van bezit voor eigen gebruik een vereenvoudigd procesverbaal op, waarin onder andere worden opgenomen: plaats en datum van de feiten, aard van de feiten (type en hoeveelheid van het product), volledige identiteit van de dader en een samenvatting van zijn of haar versie van de feiten. Vaststelling van persoonlijk gebruik geeft in principe geen aanleiding tot inbeslagname van de cannabis.
  Indien bezit echter gepaard gaat met verzwarende omstandigheden, zoals het bezit van cannabis op school, de jeugdinstelling of op openbare plaatsen, of verstoring van de openbare orde, maakt de politie een gewoon Proces Verbaal op, dat wordt doorgestuurd naar het parket. Bij het parket kan de procureur dan verschillende maatregelen treffen, zoals seponering met waarschuwing van de politie en eventueel doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening, een minnelijke schikking of een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Meer informatie vind je ook op de website van de Vlaamse verenging Voor Alcohol en andere drugsproblemen: http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/wetgeving/meerderjarigen-cannabis.aspx
 • Meerderjarigen die andere drugs dan cannabis voor persoonlijk gebruik bezitten en/of gebruiken. De politie maakt dan een gewoon Proces Verbaal op, dat wordt doorgestuurd naar het parket. Bij het parket kan de procureur dan verschillende maatregelen treffen, zoals seponering met waarschuwing van de politie en eventueel doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening, een minnelijke schikking of een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Meer informatie vind je ook op de website van de Vlaamse verenging Voor Alcohol en andere drugsproblemen: http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/wetgeving/meerderjarigen-andere-illegale-drugs.aspx
Afkondigingsdatum
zondag, 1 juni, 2003
Voorbeelden

Op http://www.drugsinbeweging.be/uit-de-praktijk/ vind je een aantal praktijkvoorbeelden van drugsgebruik in jeugdbewegingen.

Nuttig

Je kunt op een aantal sites informatie vinden over drugs:

De site van de Vereniging van Alcohol en andere Drugsproblemen, www.vad.be. De VAD overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve geneesmiddelen en gokken. Zij beschikken ook over een heel aantal campagnesites vb. www.druglijn.be.

Ook op de site www.drugsinbeweging.be. Deze site is dé website voor jeugdleid(st)ers in Vlaanderen met vragen over alcohol en andere drugs.

Ook op www.fuifpunt.be vind je informatie over drugs en over wat wel en niet mag op fuiven.

Wil je een alcohol- en drugbeleid opstellen? Heb je een probleem met drugs in je jeugdbeweging en krijg je graag wat ondersteuning? Wil je een vorming geven of een spel organiseren omtrent drugs? Heb je vragen over drugpreventie? Neem dan contact op met een regionale preventiewerker, actief in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bij jou in de buurt. Ook bij jouw jeugdkoepel.
Voor meer informatie over drugs, kan je terecht bij de DrugLijn. Ook de Jongerenadviescentra kunnen je meer informatie en materiaal bezorgen.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met de Ambrassade.

Grondgebied
Trusty