Openbare dronkenschap

Openbare dronkenschap

Korte omschrijving

Dronken zijn in het openbaar is strafbaar en dus verboden.

Relevantie

Is het gezellig op de fuif en kan er nog wel een pintje of een Breezer vanaf. Let er dan wel op, zodra je voet buiten het lokaal of de feestzaal zet, je stafbaar kunt zijn aan openbare dronkenschap.

Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Het gebruik van alcoholische dranken is op zich niet strafbaar. De gebruiker is alleen strafbaar als hij of zij dronken wordt en zich in die dronken toestand in het openbaar begeeft of bevindt.

1. Staat van dronkenschap

Dit dient in de gewone zin van het woord te worden verstaan. Dronken is de persoon die zodanig onder de invloed van drank is (en dus niet van geneesmiddelen en dergelijke) dat hij of zij geen blijvende controle meer heeft over zijn of haar daden, zonder dat hij of zij noodzakelijk het bewustzijn over zijn doen en laten verloren heeft. De bedoeling is wel dat iedereen de dronkenschap duidelijk kan waarnemen.

2. Openbaar

De dronkenschap moet zich voordoen in een openbare plaats. Formeel is een plaats openbaar wanneer die plaats voor het publiek, dat wil zeggen voor iedereen zonder onderscheid toegankelijk is. Daarbij is heeft het geen belang of die plaats altijd voor het publiek bestemd is: de plaats is openbaar van zodra en zolang er publiek toegelaten is. Ook niet van belang is of er formaliteiten moeten vervuld worden om toegang te krijgen, ten minste indien die formaliteiten geen werkelijke selectie doorvoeren (vb. een toegangskaartje kopen, inkomgeld betalen). Voorbeelden van openbare plaatsen die in de wet genoemd worden zijn:

de openbare weg, hotels, winkels, boten, treinen en plaatsen waar leden van een vereniging bijeenkomen enkel en alleen om drank te verbruiken of om aan kansspelen te doen. Ook degene die als passagier in een auto zit bevindt zich op een openbare plaats.

Sancties op openbare dronkenschap zullen van gemeente tot gemeente verschillen omdat het hier gaat om een gemeentelijke bevoegdheid die daar sinds april 2005 berust.

Meer informatie over het schenken van alcohol aan minderjarigen, de tapvergunning of de sterkedrankvergunning kun je vinden in de fiches over deze onderwerpen

Stappenplan

Ook hier kan simpel aan worden voldaan. Vertoon jezelf niet dronken in het openbaar.

Tips
  • Het is strafbaar dronkenmakende dranken (bier en wijn) op te dienen aan minderjarigen beneden de 16 jaar en sterke dranken (d.w.z. gedistilleerde dranken en gegiste dranken met een alcoholgehalte van meer dan 20 vol.% bij een temperatuur van 20 °C) aan minderjarigen (-18 jaar) - zelfs wanneerje ze gratis aanbiedt.
  • Ook het schenken van alcohol aan minderjarigen (-16 voor bier en wijn en -18 gedistilleerd) in kennelijke staat van dronkenschap is verboden. Als je het niet vertrouwt, vraag dan om een legitimatiebewijs. Men is overigens niet verplicht dit te geven of te tonen.
  • Belangrijk is dat alcoholpops door de wet beschouwd worden als sterke drank en dus niet aan min-18-jarigen mogen worden geschonken, verkocht of uitgedeeld.
Wet

De Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 november 1939, regelt het hoe en wat rond openbare dronkenschap. Hierin kun je een aantal belangrijke definities terug vinden over wat bijvoorbeeld een openbare plaats is en hoe dronkenschap vastgesteld wordt en door wie.

Afkondigingsdatum
maandag, 13 november, 1939
Formulieren
Uitgever en website
Voorbeelden
Nuttig

Op de website www.drugsinbeweging.be vind je veel nuttige tips over het omgaan met alcohol in de jeugdbeweging, een stappenplan en meer. www.vad.be is de website met informatie over drugs en alcohol.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty