Publiciteitsborden langs de openbare weg

Publiciteitsborden langs de openbare weg

Korte omschrijving

Deze fiche geeft een beknopt overzicht van de geldende regels in verband met de plaatsing van aankondigingsborden voor fuiven en dergelijke, langs openbare wegen.

Relevantie

Als je grote borden langs de openbare weg wil plaatsen met een aankondiging voor een fuif, heb je in vele gevallen een bouwvergunning nodig. Informeer goed op voorhand, zodat je geen boete krijgt voor een bouwovertreding. Voor het plaatsen van reclamepanelen langs gewestwegen heb je de toestemming nodig van de provinciale dienst Wegen en Verkeer.

1. De stedenbouwkundige voorschriften

In principe is een (tijdelijke) stedenbouwkundige vergunning vereist, zowel op openbaar domein als op privé-terreinen. Enkel de borden die door de overheid zelf worden geplaatst en ter beschikking gesteld aan socio-culturele verenigingen zijn immers vrijgesteld van deze verplichting.

2. De voorschriften inzake de inname van het openbaar domein

Indien het bord op openbaar domein wordt geplaatst, is daarenboven vooraf een toelating vereist van de gemeente en, indien het een gewestweg betreft, van het Vlaamse Gewest. Wat het gewestdomein betreft kunnen aankondigingen op eigen borden slechts 15 dagen vóór de fuif. Wilt men de fuif langer voordien aankondigen op gewestdomein, dan kan enkel op constructies (kiosken, panelen, borden,…) die de overheid beschikbaar stelt. Borden zonder toelating op het gewestdomein geplaatst worden regelmatig ambtshalve door onze diensten verwijderd. Teruggave aan de vereniging in kwestie is mogelijk, maar in principe worden de kosten van verwijdering dan aangerekend. Indien de aankondiging gebeurt vanop een privé-terrein naast de weg gelden deze voorschriften niet (doch wel punten 1 en 3 !). Het spreekt echter voor zich dat dan de toelating van de eigenaar van het perceel vereist is.

3. De voorschriften inzake het aanplakken en reclame maken

Langs de meeste gewestwegen is publiciteit in principe enkel onder zeer strikte voorwaarden toegelaten op gevels van gebouwen. Een van de uitzonderingen betreft evenwel de aankondiging (mits stedenbouwkundige vergunning en, op openbaar domein, toelating vanwege de burgemeester en, op gewestdomein, van het Vlaamse Gewest) van een tijdelijke activiteit, geplaatst ten vroegste 15 dagen vóór de datum ervan en verwijderd uiterlijk 8 dagen erna, voorzover de handelsnamen of logo’s maximaal ¼ van de totale oppervlakte innemen. Deze voorschriften gelden zowel op het openbaar domein als op privé-terreinen.

Stappenplan

Vele gemeenten geven aan verenigingen de kans om aankondigingsborden vast te maken aan gemeentelijke portieken op welbepaalde plaatsen. De voorwaarden hiertoe verschillen van gemeente tot gemeente en kunnen aangevraagd worden op de jeugddienst of andere gemeentelijke diensten. De regels hieromtrent kunnen ook opgenomen zijn in een checklist of draaiboek. In ieder geval mogen op eigen initiatief geen borden geplaatst worden op de openbare weg.

In sommige gemeenten heb je een bouwvergunning nodig voor borden langs de weg. Gezien de meeste invalswegen gewestwegen zijn, moet je bij de provinciale dienst “Wegen en verkeer” toelating vragen. Het plaatsen van panelen is alleen toegestaan:

  • voor socio-culturele verenigingen;
  • met een maximum van 2 borden per gewestweg;
  • enkel binnen de eigen gemeentegrenzen;
  • voor panelen met een maximale grootte van 0.75 m² (A0-formaat is te groot!);
  • als de panelen op eigen dragers staan (dus niet bevestigen aan lantaarnpalen verkeersborden,…);
  • en als de panelen geen hinder opleveren voor het verkeer (dus voldoende afstand van de rijbaan).

De vergunning wordt via de gemeente aangevraagd bij de provinciale Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest. Ze geldt 14 dagen voor het evenement en tot 7 dagen erna. Overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd en beboet. Er mogen geen verkeerstekens afgebeeld zijn op de borden of affiches en fluorescerende affiches moeten op minstens 75 meter afstand van verkeerslichten geplaatst worden.

Op privé-grond mogen wel borden gezet worden. De borden mogen echter een bepaalde grootte niet overschrijden, anders zijn ook hier weer vergunningen voor nodig.

Tips

Eén tip slechts: overdrijf niet. Twijfel je, doe dan navraag op de dienst 'stedenbouw' of 'ruimtelijke ordening' van je gemeente.

Wet

Meer informatie over deze vergunningsplicht (o.a. procedure, formaliteiten,…) kun je krijgen bij je eigen gemeente. Je moet dan op de dienst 'stedenbouw'  of  'ruimtelijke ordening' zijn.

Formulieren
Uitgever en website

Meer informatie over deze vergunningsplicht (o.a. procedure, formaliteiten,…) kun je krijgen bij je eigen gemeente. Je moet dan op de dienst 'stedenbouw' of 'ruimtelijke ordening' zijn.

Voorbeelden
Nuttig
Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Trusty