Publiciteitswagen

Publiciteitswagen

Korte omschrijving

Wanneer er met een publiciteitswagen een activiteit gepromoot wordt moet aan een aantal regels worden voldaan. Er moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente en wanneer er muziek gespeeld wordt moet ook een vergoeding betaald worden aan SABAM

Relevantie

Plan je binnenkort een geweldige fuif en je hebt promotie nodig? Een publiciteitswagen is hiervoor een van de mogelijkheden, zo kun je de hele gemeente op de hoogte brengen.

Voor promotie kan gebruik gemaakt worden van een reclamewagen en/of een geluidswagen. Om er voor te zorgen dat de stad niet overspoeld wordt met reclame en om geluidsoverlast op zondag te beperken is er in het plaatselijk gemeentelijk politiereglement een aantal regels opgenomen voor beide soorten voertuigen.

Stappenplan

De reclamewagen zelf

Er wordt hier onderscheid gemaakt voor het soort reclame dat met de wagen gemaakt wordt. Dat maakt of er taks betaald moet worden of niet.

  • Wie niet-commerciële reclame wil voeren (bv. voor een rommelmarkt, beurs, en dergelijke) door middel van een publiciteitswagen moet geen taks betalen maar heeft wel een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig.
  • Wie een publiciteitswagen met commerciële reclame wil rondrijden is verplicht hiervoor taks te betalen op het plaatselijk politiebureau. Hoeveel dat is, verschilt van gemeente tot gemeente.
  • Indien in groep publiciteit wordt gemaakt met meer dan één wagen, gelden andere voorwaarden en tarieven. Informeer hiervoor bij je gemeente of de plaatselijke politiedienst.

Muziek en geluid

Ga je met een geluidwagen rondrijden dan moet je met het volgende rekening houden. Het maken van muziek, het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, luidsprekers e.d. op de openbare weg of openbaar domein is verboden tenzij je vooraf een schriftelijke toelating hebt gekregen van de burgemeester. Dus om met een geluidswagen reclame te maken moet je schriftelijk toestemming vragen aan de burgemeester. In de brief moeten de volgende items vermeld worden:

  • Identiteit van de verantwoordelijke;
  • Dat je toestemming vraagt om gebruik te maken van een geluidswagen;
  • Welke dagen, uren;
  • Welke activiteit je wilt promoten;

Deze toelating krijg je gratis. Op de vergunning die je krijgt, staan wel een aantal voorschriften waaraan je je moet houden.

Let er ook op dat wanneer je muziek afspeelt, je hiervoor verplicht bent om een vergoeding te betalen aan SABAM. Wanneer je gedurende het hele jaar gebruik maakt van een publiciteitswagen kun je bij hen een jaarcontract afsluiten. De tarieven hiervoor staan in deze tabel. In het geval van een eenmalige activiteit moet je ook betalen. Hoeveel? Dat vind je in dezelfde tabel van SABAM. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet minstens 10 dagen voor het gebruik van de wagen een aanvraag tot toelating vragen aan SABAM bij het regionaal inningkantoor. De adressen van deze kantoren vind je op de website van SABAM.
  • Je moet uiterlijk binnen 8 dagen na het gebruik van de geluidswagen een specificatie van de gespeelde muziek opsturen naar SABAM.
  • Uiterlijk op de dag zelf dat je gebruik maakt van de geluidswagen moet je de vergoeding betaald hebben aan SABAM.

Tarief 109 is hier van toepassing, je kunt het opvragen via de website van SABAM. Het huidige tarief ‘publiciteitswagens voor verzorging van eigen publiciteit (per 01-01-2008) bedraagt € 21,85 per dag en € 109,24 per maand. Als je vooraf geen aanvraag indient, betaal je 30% bovenop deze tarieven.

Tips
Wet

Raadpleeg hiervoor jouw plaatselijk gemeentelijke politiereglement. Hierin staan de voorwaarden genoemd waaraan je je moet houden.

Formulieren
Uitgever en website

Informeer bij je gemeente of bij de politie.

Voorbeelden
Nuttig

Belgische vereniging van auteurs componisten en uitgevers

SABAM CVBA BURG. VENN.
Aarlenstraat 75-77B
1040 BRUSSEL
Tel: +32.2.286.82.11
Fax: +32.2.230.05.89
KBC: 435-4109641-25
Fortis: 210-0828000-60
e-mail: info@sabam.be
website: www.sabam.be

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty