Skating

Skating

Korte omschrijving

Inlineskates, rolschaatsen, skateboards, éénwielers, steps, enzovoort, horen vanaf 15 maart 2007 tot de categorie van de niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Dat wil zeggen dat een (inline)skater zich, afhankelijk van de snelheid, als fietser of als voetganger zal moeten gedragen.

Relevantie

Ga je er op uit en wil je (met een hele groep) gaan skaten, dan is het belangrijk om te weten dat je aan een aantal regels moet voldoen. Alleen of in kleine groep zijn de regels afhankelijk van de snelheid die je hebt. Ga je met grote groepen op pad dan zijn er specifiekere regels.

Stappenplan

Van belang is de snelheid waarmee je je op je skates voortbeweegt. Wanneer je stapvoets gaat dan moet je voldoen aan de regels die gelden voor een voetganger. Ga je sneller dan dat, dan moet je als een fietser gedragen.

Een skater = een voetganger

Skate je niet sneller dan stapvoets, dan moet je alles doen zoals de voetgangers: je moet gebruik maken van de trottoirs, je bent toegelaten tot de voetgangerszones, voertuigen moeten je voorrang verlenen wanneer je op het punt staat over te steken, je hoeft geen gebruik te maken van lichten, enzovoort.

Een skater = een fietser

Skate je sneller dan stapvoets, dan dien je de regels te volgen die voor fietsers gelden: je moet gebruik maken van het fietspad, voorrang verlenen aan de voetgangers die op het punt staan zich op een oversteekplaats voor voetgangers te begeven, je mag beperkte éénrichtingsstraten inrijden, enzovoort.

Skate je 'op de andere delen van de openbare weg dan die, die voorbehouden zijn voor het verkeer van voetgangers' dan dien je tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, voorzien te zijn van:

 • Vooraan, een wit of geel licht;
 • Achteraan, een rood licht.

Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat links geplaatst of gedragen wordt (rechts indien je links op de rijbaan rijdt).

De fluor vest is niet meer verplicht.

Skaten in groepen

Artikel 43bis van de verkeerswet met betrekking tot fietsers in groep voortaan ook van toepassing is op skaters die in groep rijden. Het artikel vind je hier. Met een groep van 15 tot 150 deelnemers ben je niet verplicht het fietspad te volgen en mag je op de rijbaan rijden, mits je gegroepeerd blijft, twee aan twee. Groepen groter dan 50 zijn verplicht twee of meer wegkapiteins mee te nemen en voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto op ongeveer 30 meter.

Kleine groepen van minder dan 15 deelnemers worden verondersteld zich te gedragen volgens de regels voor de individuele skaters (zie hierboven).

Tips
 • Oefen eerst op veilige plekken (verlaten parkings, tuinen) vooraleer je op de openbare weg gaat en leer eerst enkele technieken: remmen, stoppen, traject volgen en bochten nemen;
 • Draag bescherming (polsbeschermers, kniebeschermers, elleboogbeschermers en best ook een helm;
 • Hou je aan de verkeersregels;
 • Ook als je met een groep bent, moet je zelf goed opletten;
 • Skate niet tussen geparkeerde auto's;
 • Hou voldoende afstand van voetgangers;
 • Haal voetgangers links in en kruis hen rechts;
 • Stop je spullen in een rugzak zodat je handen vrij blijven om je evenwicht te bewaren.

Reflecterend materiaal

Het gebruik van reflecterende of fluorescerende kleding in het verkeer is niet wettelijk verplicht, maar veel ongevallen met voetgangers en fietsers gebeuren doordat ze moeilijk te zien zijn.

Een automobilist die met gewone lichten rijdt, ziet bij nacht een persoon:

 • Pas vanaf 26 meter ver als hij/zij donkere kleren draagt;
 • Pas vanaf 38 meter ver als hij/zij heldere, gekleurde (witte, gele …) kleren draagt;
 • Al vanaf 136 meter ver als hij/zij reflecterende kleding draagt.

De cijfers liegen er niet om! Zorg er dus voor dat je leden reflecterend materiaal dragen als de omstandigheden dat vragen:

 • In het donker;
 • Bij zware mist;
 • Bij de combinatie van schemer en zware regenval.

Dankzij reflecterend materiaal ben je zichtbaar voor het aankomende verkeer.

 • Draag dus de reflecterende bandjes net boven de elleboog;
 • Als de groep rugzakken draagt, kan je de bandjes ook rond de benen doen. De rugzakken zelf kunnen nog eens voorzien worden van een reflecterende strip;
 • Rust zoveel mogelijk personen ook uit met een hesje en verspreid hen over de groep (zeker voor- en achteraan).
Wet

Het Koninklijk besluit betreffende de voortbewegingstoestellen van 13 februari 2007 regelt hoe mensen met voortbewegingstoestellen, zoals skates, zich in het verkeer moeten gedragen.

Afkondigingsdatum
woensdag, 14 maart, 2007
Uitgever en website

Verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in Belgie is de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer. De algemene contactgegevens zijn:

Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
Telefoon: 02 277 31 11
Fax: 02 277 40 05

Meer informatie over de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer vind je op deze stie: www.mobilit.fgov.be.

Nuttig

Meer informatie en foldermateriaal vind je ook bij het BIVV. Het BIVV is een instantie ten dienste van de overheid, onder meer van de Minister van Mobiliteit en Vervoer en van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. In deze hoedanigheid is het BIVV gelast met het voorbereiden en het in werking stellen van de politiek op het vlak van de verkeersveiligheid.
Het BIVV verleent diensten aan de overheidsinstellingen die tussenbeide komen in de domeinen met een impact op de verkeersveiligheid. Op Belgisch niveau kenmerkt de verkeersveiligheid zich door een veelvoud aan betrokken partijen. Het BIVV wenst zich dus te profileren als tussenpersoon en als een instantie voor overleg en coördinatie tussen de verschillende actoren op het vlak van de verkeersveiligheid, en dit zowel op federaal, gewestelijk, provinciaal, lokaal of gemeentelijk vlak. Wil je meer weten over het BIVV ga dan naar www.bivv.be. Je kunt ze ook contacteren: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, telefoon: 02 244 15 11en fax: 02 216 43 42.

Je kunt ook een kijkje nemen op de website van de Belgische wegcode. www.wegcode.be en dan via start en actueel.

Verenigingen voor Verkeersveiligheid is de partner van jouw vereniging op de weg naar een veiliger verkeer.  Laat je informeren en inspireren op hun website.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty