Spelen in Vlaamse bossen

Spelen in Vlaamse bossen

Korte omschrijving

De algemene regel voor de toegankelijkheid van de Vlaamse bossen (en natuurreservaten) is dat voetgangers op de opengestelde paden mogen komen, en dat je vrij kan spelen binnen de aangeduide speelzones. Fietsen kan alleen op de fietspaden en gemotoriseerd verkeer is sowieso verboden. Om buiten de speelzones te spelen of voor andere activiteiten vraag je toestemming aan de eigenaar/beheerder en/of het Agentschap voor Natuur en Bos.

Relevantie

Elk kind ( en in het bijzonder elke jeugdbeweging ) speelt wel eens graag een bosspel, een sluipspel in de natuur, of gaat op tocht door het bos. Sommige jeugdbewegingen hebben een vaste stek of een bosje waar zij vaak in spelen. Maar wat is eigenlijk wettelijk toegelaten in onze bossen en wat niet? Er zitten wel wat addertjes onder het groene gras: wat doet de verzekering als er iets gebeurt als wij "illegaal" spelen in een bos, wat met evenementen in het bos, wat met jacht, wat is een speelbos/speelzone, ...

Uitgebreide omschrijving van ‘de regel' (uitleg over het doel, de ontstaansgeschiedenis, het nut voor de samenleving,...) lees je in de bundel ‘De Vlaamse bostoegankelijkheid en mogelijkheden voor het jeugdwerk'.

Stappenplan

Wanneer je op deze link klikt zie je een schema waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe je aan deze regel moet voldoen.

Tips
  • Zorg dat de natuur en de bosbewoners zo weinig mogelijk verstoord worden door je spel. Speel bosvriendelijk (tips en volledig uitgewerkte spelen op www.natuurenbosspel.be;
  • Ken je boswachter (nu: beheerwachter!) en zorg voor een goede verstandhouding. Ken ook de beheerder van de voor jou interessante bossen en natuurreservaten (ook de gemeentelijke groendienst). Misschien zijn zij bereid om officiële speelzones aan te duiden in hun gebied? Beheerders steken de hand uit naar jeugdbewegingen op de datingsite van Go4Nature;
  • Word meter van een speelbos of een stukje speelgroen in de buurt, en krijg van Go4Nature € 150,- voor elke activiteit die je daarvoor organiseert!I
  • Opgelet: een nieuwe en eenvoudiger regelgeving rond kampvuren is in voorbereiding en wordt verwacht tegen de zomer van 2010.
Wet

Het Bosdecreet (1990) omvat de Vlaamse boswetgeving. Vooral van belang zijn de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet:

Het nieuwe BVR betreffende de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2009.

De belangrijkste wettelijke regels zijn: bossen zijn in principe toegankelijk voor voetgangers op de opengestelde paden, gemotoriseerd verkeer is verboden, vrij spelen kan binnen de aangeduide speelzones. Voor occasionele activiteiten is toestemming nodig van het Bosbeheer.

Afkondigingsdatum
donderdag, 31 december, 1998
Formulieren

Aanvragen voor toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos kan je sinds 1 mei 2009 online indienen via het standaardformulier voor jeugdactiviteiten in bos en natuur (kampvuur, spelen buiten speelzones, grote evenementen, enz…) op www.steunpuntjeugd.be/bosennatuur.

Uitgever en website

Agentschap voor Natuur en Bos

Koning Albert II – laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Tel. 02/553 81 23 (Contactpersoon: mevr. G. Van Langenhove)
Mail: anb@vlaanderen.be

http://www.natuurenbos.be

Voorbeelden

Inspirerende voorbeelden van groene speelruimte (speelzones in bossen en natuurgebieden, groene speelterreinen, speelvriendelijke parken) vind je op de website van Steunpunt Jeugd, bij deze link. Je kunt doorklikken op de linker zijbalk.

Nuttig

Voor uitgebreide en actuele informatie over spelen in bos en natuur kan je steeds terecht op www.steunpuntjeugd.be/bosennatuur.

Voor jeugdwerkers en voor terreinbeheerders is er ook  www.natuurenbosspel.be, je vindt hier een schat aan uitgewerkte bos- en natuurspelen.

Informatie over speelzones in bossen en een volledige handleiding over speelbossen vind je bij www.vbv.be/speelzones.

Bosvriendelijke jeugdbewegingen die ‘meter’ worden van een speelbos of stukje speelgroen in de buurt, krijgen financiële steuntjes van Go4Nature. Op www.g4nature.be/kamp4nature kun je gratis materiaal downloaden om je jeugdkamp in een natuurvriendelijk kleedje te stoppen.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty