Spelen in Waalse en Brusselse bossen

Spelen in Waalse en Brusselse bossen

Korte omschrijving

Alle openbare bossen in Wallonië zijn op de paden toegankelijk voor voetgangers tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid. Private bossen zijn in principe niet toegankelijk, om ze te betreden heb je toestemming nodig van de eigenaar (contacteer daarvoor steeds eerst de plaatselijke boswachter). Om de opengestelde paden in openbare Waalse bossen te verlaten (bijvoorbeeld voor een bosspel) heb je toestemming nodig van de 'Division de la Nature et des Forêts'. Zonder deze toestemming mag je enkel spelen op de afgebakende plekken in het bos die bedoeld zijn voor het onthaal van voetgangers, het tijdelijk parkeren van voertuigen, recreatieve activiteiten (zoals picknicken of spelen) en voor kamperen. Zo'n plek staat aangeduid als 'aire balisée'. In het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn de bossen vrij toegankelijk voor voetgangers, behalve in natuur- of bosreservaten en beschermingszones. Daar moet je op de paden blijven.

Relevantie

Elk kind (en in het bijzonder elke jeugdbeweging) speelt wel eens graag een bosspel, een sluipspel in de natuur, of gaat op tocht door het bos. En een kamp zou geen kamp zijn zonder bos- en natuurspelen, tochten en hout sprokkelen. In de Waalse bossen gelden andere regels dan in de Vlaamse of de Brusselse. Wat is eigenlijk wettelijk toegelaten en wat niet? Waar en wanneer moet je toestemming vragen om op kamp in een nabijgelegen bos te kunnen spelen?

Meer uitgebreide informatie over de bos- en natuurspelregels in Wallonië en Brussel vind je op http://www.steunpuntjeugd.be/themas/groene_ruimte/bosspelregels/#Walloni%EB.

Deze informatie wordt ge-updated zodra de herziening van het Waalse Bosdecreet rond is (te verwachten eind 2008).

Stappenplan

Deze tabel geeft een overzicht van de toegankelijkheidsregels in de Waalse bossen, en wie je waarvoor toestemming dient te vragen. De adressen van de Waalse bosadministratie vind je via www.bosspel.be.

Voor activiteiten tijdens kampen in Wallonië kunnen de meeste jeugdbewegingen gebruik maken van het standaardformulier zodat ze niet elke activiteit apart dienen aan te vragen. Het formulier moet voor 1 mei worden bezorgd aan de Waalse bosadministratie in de regio waar je op kamp gaat (adressen op www.bosspel.be).

Tips

Zorg dat de natuur en de bosbewoners zo weinig mogelijk verstoord worden door je spel. Speel bosvriendelijk (tips en volledig uitgewerkte spelen op www.natuurenbosspel.be).

Wet

De Waalse boswetgeving is gebaseerd op de Code Forestier (1854) gewijzigd via het DWG 1995-02-16/44, inwerkingtreding 01-01-1996 (Waals decreet op de bostoegankelijkheid of ‘décret wallon sur la circulation en forêt’. In deze wetgeving worden de regels bepaald voor de toegankelijkheid en het recreatief gebruik van de bossen in het Waals gewest (inclusief de Oostkantons / Duitstalige gemeenschap).

In grote lijnen bepaalt deze wetgeving dat de Waalse openbare bossen toegankelijk zijn voor voetgangers op de paden en binnen de ‘aires balisées’ (buiten de paden en deze recreatieplekken is toestemming van het Bosbeheer nodig) en om private bossen te betreden is toestemming van de eigenaar nodig.

Opgelet: voor activiteiten tijdens jeugdkampen in Wallonië en in de Duitstalige gemeenschap bestaan vaak specifieke gemeentereglementen.

Opmerking: tot op heden bestaat het begrip ‘speelzones’ niet in Wallonië of Brussel, enkel in Vlaanderen wordt gewerkt met speelzones waar jeugdbewegingen vrij mogen spelen zonder voorafgaandelijke toestemming. Bij de herziening van het Waalse bosdecreet (te verwachten eind 2008) is wel sprake van het invoeren van ‘speelzones’. Hou daarom www.steunpuntjeugd.be/groeneruimte in de gaten!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zegt de wet van ….. dat de bossen toegankelijk zijn voor voetgangers behalve in natuur- en bosreservaten en beschermingszones waar enkel de paden toegankelijk zijn.

Opgelet: het Brussels Milieubeheer (BIM) en de jeugdverenigingen sloten een Charter af met onderlinge afspraken voor een beter recreatief gebruik van de Brusselse groengebieden. Er wordt nagedacht over het invoeren van het concept ‘speelzones’ in de Brusselse bossen en natuurgebieden (zie fiche Bostoegankelijkheid in Vlaanderen).

Formulieren

AANVRAAGFORMULIER VOOR KAMPACTIVITEITEN IN WAALSE BOSSEN: opsturen voor 1 mei 2009!

Stuur dit aanvraagformulier voor 1 mei ingevuld terug naar het cantonnement waarin jouw kampplaats is gelegen. Je krijgt dan (hopelijk) de toelating om gedurende heel je kamp activiteiten te organiseren in een stuk bos dichtbij je kampplaats. In het antwoord van de bosadministratie staan ook de contactgegevens van de bevoegde boswachter vermeld. Neem best voor je op kamp vertrekt nog even contact op met deze boswachter. Meer hierover in 'toestemming vragen en krijgen'.

Vind de Waalse boswachter of de 'chef de cantonnement'

In principe hoef je enkel het adres van het cantonnement op te zoeken, je krijgt in antwoord op je aanvraagformulier voor kampactiviteiten de gegevens van de bevoegde boswachter toegestuurd door de Waalse bosadministratie.

Het juiste cantonnement waarin je kampplaats is gelegen, zoek je op via www.natuurenbosspel.be. Geef je kampgemeente in en het lokale cantonnement verschijnt als resultaat. Hierbij wordt enkel een telefoonnummer vermeld. Het postadres en mailadres van elk cantonnement vind je makkelijk in de alfabetische lijst van cantonnements.

De adressen van de Waalse boswachters en de bosadministratie kan je opzoeken via de website van de Waalse bosadministratie. Steunpunt Jeugd maakte voor jou een handige gebruiksaanwijzing (in het Nederlands). Andere manieren om het adres van ‘jouw’ Waalse boswachter of 'cantonnement' op te zoeken: via de eigenaar van je kampplaats of via het Waalse gemeentehuis.

Uitgever en website

Het Waalse bos- en natuurbeheer is de ‘Division de la Nature et des Forêts’
Avenue Prince de Liège,15
B-5100 NAMUR
Tél.: +32 (0) 81 33 50 50
E-mail : DNF.DGRNE@mrw.wallonie.be

Het Brusselse groenbeheer is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) of het ‘Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement’

Gulledelle 100B-1200 St-Lambrechts-Woluwe
Tel.: 02/775 75 75
E-mail: klik hier

Website van de bevoegde overheid

De Waalse ‘Division de la Nature et des Forêts’: http://environnement.wallonie.be/dnf/ De groendienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.ibgebim.be

Voorbeelden
Nuttig

Voor uitgebreide en actuele informatie over spelen in bos en natuur kan je steeds terecht op www.steunpuntjeugd.be/groeneruimte.

Wil je de boswachter of de Waalse ‘chef de cantonnement’ contacteren, dan vind je makkelijk zijn contactgegevens op www.natuurenbosspel.be, je vindt hier ook een schat aan uitgewerkte bos- en natuurspelen.

Informatie over speelzones in Vlaamse bossen en een volledige handleiding over speelbossen vind je bij www.vbv.be/speelzones.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Trusty