Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest

Korte omschrijving

Het stedenbouwkundig attest, de opvolger van attest nummer 2 genoemd, geeft weer of een bouwproject, op basis van een ingediend plan, in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het gaat dan om de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van het gebouw dat op een perceel gerealiseerd kan of mag worden. Het is gedetailleerder dan een stedenbouwkundig uittreksel omdat dat uittreksel alleen iets in globale zin noemt over de bestemming van de grond.

Relevantie

Wanneer je een lokaal wilt bouwen of verbouwen kan het in sommige gevallen nuttig zijn op voorhand na te gaan bij de vergunningsverlenende overheid of je bouwproject voor een vergunning in aanmerking komt. Deze informatie kan je verkrijgen met het stedenbouwkundig attest. Hierin verklaar je hoe je wil bouwen en hoe het gebouw 'ingeplant' moet zijn in de omgeving.

Voor heel wat bouw- en verbouwingswerken heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het opmaken van de plannen die je hiervoor nodig hebt en het aanvragen van de vergunning kosten heel wat tijd en geld, zeker als je uitgebreide werken wil uitvoeren en een architect nodig hebt. Wil je weten of dat het geval is, klik dan hier.

Als er twijfel bestaat over de vergunbaarheid, kan het nuttig zijn om op voorhand met een officieel document na te gaan of je project wel in aanmerking komt voor een vergunning. Om dat te weten te komen, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Met een vereenvoudigde procedure gaat de gemeente dan na of een vergunning mogelijk is. Zo een attest is twee jaar geldig, wat wil zeggen dat een bouwaanvraag volgens de modaliteiten van het stedenbouwkundig attest, ingediend in die periode, in principe goedgekeurd wordt (tenzij de regelgeving in die periode aangepast wordt).

Een stedenbouwkundig attest kan ook aangevraagd worden geval van sloop van een gebouw, het kappen of rooien van bomen, het wijzigen van het reliëf van de bodem, het plaatsen van reclamemateriaal, het aanleggen van een parkeerterrein of verkavelen van de grond.

Stappenplan

Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest is geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2005. Als je een stedenbouwkundig attest wilt aanvragen moet je volgens het besluit de volgende stappen nemen:

 • Neem contact op met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar gebouwd of verbouwd gaat worden. Daar kun je een formulier aanvragen. Dit formulier kun je ook hier vinden;
 • Vul het formulier in en voeg daar de volgende documenten bij:
  • Een inmplantingsplan op een schaal van 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250, 1/500, 1/1000 of 1/1250, met vermelding van de huidige toestand van het goed, met name:
   • Het goed en de belangrijkste afmetingen ervan;
   • De noordpijl;
   • De breedte en de naam van de aanpalende wegen;
   • De bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen, en de afmetingen ervan;
   • Het reliëf van de bodem en de aanwezige beplanting.
  • Minstens drie foto's van de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen;
  • De profieltekeningen van de gebouwen op de aanpalende percelen,, met vermelding van de ingeschreven maten, zo er zich gebouwen op deze percelen bevinden;
  • Een opgave van de erfdienstbaarheden;
  • Een of meer schetstekeningen op een schaal van 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250 of 1/500. Afhankelijk van je wilt (bouwen, verbouwen), moet je op de tekening een aantal zaken vermelden. Deze overzichtslijst geeft aan in welk geval je wat moet doen, bijvoorbeeld in geval van sloop van een gebouw, het kappen of rooien van bomen, het wijzigen van het reliëf van de bodem, het plaatsen van reclamemateriaal, het aanleggen van een parkeerterrein of verkavelen van de grond.
 • Lever het formulier met bijbehorende documenten in viervoud in bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente;
 • Binnen 75 dagen na de aanvraag krijg je van de gemeente het stedenbouwkundig attest toegestuurd, als je alle papieren natuurlijk goed hebt ingevuld.
Tips
 • Bij de stedenbouwkudige dienst kan je steeds voor de opmaak van de plannen navragen wat de bestemming is en wat de bouwvoorschriften zijn. Op die manier vermijd je dat je een bouwvoorstel doet dat op voorhand gedoemd is te worden geweigerd.
 • Zorg altijd dat je bij de aanvraag van het attest overlegt met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente. Hoe meer informatie zij krijgen, hoe beter ze je voorstel kunnen beoordelen. Zij kunnen je zeggen welke documenten ze hiervoor nodig hebben. Hierdoor vermijd je dat je aanvraagdossier onvolledig is.
 • Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest is niet gratis. De aanvraag is veel werk en je moet je vooraf afvragen of de tijd en de kosten de moeite lonen.
 • een stedenbouwkundig attest is puur informatief en biedt geen garantie op het verkrijgen van een bouwvergunning. Het verkrijgen van een bouwvergunning blijft vooralsnog een aparte procedure.

Vaak wordt het stedenbouwkundig attest gebruikt om zekerheid te hebben dat je bepaalde werken mag uitvoeren als je een onroerend goed koopt. De verkoopsakte wordt dan gesloten onder de opschortende voorwaarde van een positief stedenbouwkundig attest.

Afkondigingsdatum
donderdag, 30 juni, 2005
Formulieren
Uitgever en website

Informeer hiervoor bij de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente.

Voorbeelden
Nuttig

Neem ook eens een kijkje op www.ruimtelijkeordening.be voor informatie over ruimtelijke ordening in België. Ook de website www.lokalenmap.be biedt enige achtergrondinformatie.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Trusty