Vertonen van films

Vertonen van films

Korte omschrijving

Wanneer je op kamp of in het jeugdhuis een film gaat vertonen, bijvoorbeeld door projectie op een groot scherm, moet je ervan bewust zijn dat dit niet zomaar mag. Het is alleen mogelijk als je als jeugdhuis of jeugdvereniging beschikt over een vergunning van 'Bevrijdingsfilms' . Draai je minder dan 4 keer per jaar een film, dan kom je in aanmerking voor een eenmalige toestemming.

Relevantie

Door de moderne techniek is het erg makkelijk geworden om films te projecteren. Bijvoorbeeld op kamp of in het jeugdhuis voor een gezellig avondje samen. Ook op het speelplein wordt vaak van de gelegenheid gebruik gemaakt om een film te tonen als bijvoorbeeld buiten regent. Het vertonen van films mag niet zomaar, maar is aan een aantal regels gebonden.

Het is alleen toegestaan om films (buiten het strikte gezinsverband) te vertonen met een vergunning. Deze vergunning moet je aanvragen bij Bevrijdingsfilms. Dit is de enige instantie die deze vergunning verstrekt (Missichien werktje je vroeger met A7AGroep, maar zij hebben hun activiteiten in 2011 gestaakt).

Bevrijdingsfilms kan je ook het SABAM-verhaal uit handen nemen. Auteursrechten die je moet betalen voor de filmmuzien bij het vertonen van de films kunnen zijn voor 11€ verrekenen zij in hun tarieven - alvast een zorg minder. Tenzij je zelf al een overeenkomst hebt met SABAM, dan kan het handig zijn om persoonlijk een regeling met SABAM uit te werken.

Het maakt niet uit of de filmvoorstelling gratis is of niet. Ook maakt het niet uit of de vertoning al dan niet toegankelijk is voor publiek. Er wordt wel een onderscheid gemaakt in het aantal keren dat er films worden vertoond.

Wie een filmvertoning plant, doet dus best eerst een aanvraag bij Bevrijdingsfilms, vdie vervolgens bekijkt of de vertoningsrechten geregeld kunnen worden. Helaas vertegenwoordigt Bevrijdingsfilms niet alle filmverdelers.
Bevrijdingsfilms stuurt dan een aanvraagformulier dat je invult en terugmailt. 
Na de vertoning worden inkomsten en aantal toeschouwers doorgemaild naar Bevrijdingsfilms.
De vertoner kan ook gebruik maken van het aanvraagformulier op de website.
Verder invullen en terugmailen volstaat.
De vertoner mag steeds gebruik maken van een eigen dvd (gehuurd of gekocht), als de rechten maar in orde 
gebracht zijn.

Als je regelmatig films vertoont

Dan moet je jaarlijks een vertoningsvergunning aanvragen. In de aanvraag voor de vergunning moet je de volgende gegevens vermelden:

 • De plaats of plaatsen waar je de films (gaat) vertonen;
 • Het aantal films dat je in dat jaar wilt gaan vertonen. Dit aantal mag variabel zijn omdat je nooit precies op voorhand weet hoeveel het er gaan worden
 • Het gemiddelde aantal toeschouwers per film. Als je dit niet precies weet mag je in de vergunning vermelden dat je het aantal toeschouwers na de film telt en dit doorgeeft aan Bevrijdingsfilms;

De kosten voor de vergunning zijn € 50,- per jaar. Je betaalt per kwartaal. Dus als je bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt voor juli tot en met december betaal je 2/4 van € 50,-, dat is dan € 25,-.

Let wel goed op. De vergunning wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Behalve als je uiterlijk drie maanden voor het aflopen van het contract schriftelijk en aangetekend het contract opzegt.

Als vergunninghouder heb je recht op toegang tot de databank van Bevrijdigdsfilms en word je regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe releases.

Ook bij elke niet-commerciële vertoning is een vertoningsvergoeding verschuldigd, afhankelijk van het aantal toeschouwers.

(niet commercieel = vertoningen voor verenigingen, lokale groepen, kleinschalig en voor leden/sympathisanten, waarvoor slechts beperkt reclame is gemaakt... onafhankelijk van entreegeld of niet)

Het bedrag van de vertoningsvergoeding is niet afhankelijk van de titels, maar wel van het aantal toeschouwers en wordt als volgt berekend :

 • (Tot 10 toeschouwers: 12,50 maar alleen voor cursussen en interne vertoningen)
 • Tot 25 toeschouwers: 25€ (= het eigenlijke minimumtarief)
 • Tot 50 toeschouwers: 50,00 Euro;
 • Tot 75 toeschouwers: 75,00 Euro;
 • Tot 100 toeschouwers :100,00 Euro;
 • en verder: 1€ per toeschouwer.

Als je dan legaal films gaat vertonen mag je een vertoningsplan schrijven. Let op dit is dus niet verplicht maar wel handig als je weet wanneer je welke films gaat vertonen.

Dit vertoningsplan kun je vervolgens bij Bevrijdingsfims indienen. Dit kun je maandelijks, per kwartaal of per jaar doen. 

In het vertoningsplan moet je het volgende vermelden:

 • Of je de dvd’s of cassettes zelf afhaalt of dat ze opgestuurd moeten worden

Je bent natuurlijk ook gewoon vrij om je films te huren bij een videotheek. Dit geldt ook voor correct aangekochte DVD’s of cassettes. Let op dat je dan wel de toestemming van Bevrijdingsfilms nodig hebt als zij de filmverdeler vertegenwoordigen. Breng hen dan dus wel op de hoogte!

Let op: is dit allemaal te veel werk en weet je nog lang niet wanneer je welke film gaat vertonen? Dan mag je dit ook per film doorgeven. Dan heb je een soort mini-vertoningsplan. De factuur wordt dan opgemaakt na elke film en na mededeling van het aantal toeschouwers.

Als je minder dan 4 keer per jaar een film vertoont

In dit geval zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Als je helemaal geen materiaal in huis hebt om films te vertonen, dan kun je natuurlijk altijd een projectiedienst inschakelen die over een vergunning beschikt. Via deze organisatie kan je dan toegang krijgen tot de databank van A7A en kun je een vertoningsplan opstellen. Dit doe je volgens de procedure die hierboven genoemd is.
 • Als je wel materiaal in huis hebt om films te vertonen kun je eenmalig een gebruiksvergunning aanvragen. Hiervoor betaal je € 12.50. Hiermee krijg je toegang tot de databank. De gebruiksvergoeding wordt berekend zoals hierboven al beschreven is.

Bijzondere situaties

Ten slotte is er nog een aparte groep voor vertoningen voor toevallige passanten, voor warenhuizen, voor autocarbedrijven, voor kledingzaken of voor een intern videocircuit. Omdat dit speciale gevallen zijn moet je hiervoor contact opnemen met Bevrijdingsfilms.

Stappenplan

Voor vertoningen van meer dan 4 keer per jaar ben je verplicht een vergunning aan te vragen bij Bevrijdingsfilms in Leuven

Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een vertoningsplan in te dienen. Hierin worden gegevens vermeld over het aantal films wat je wanneer wilt vertonen en of ze opgestuurd of opgehaald moeten worden.

Als je niet over exacte aantallen beschikt, kun je ook een soort mini-vertoningsplan indienen. Daarin vermeld je wanneer je de film gaat vertonen en hoeveel toeschouwers je verwacht. Kun je dit niet op voorhand vermelden dan geef je aan dat je dit achteraf doorgeeft. De factuur wordt dan opgemaakt na elke film en na mededeling van het aantal toeschouwers.

Je kunt ook je dvd’s of cassettes bij de videotheek huren of zelf op een legale manier aanschaffen. De vertoning daarvan moet wel met toestemming van Bevrijdingsfilms zijn.

Voor vertoningen van minder dan 4 keer per jaar is het mogelijk om een bedrijf of instantie in te schakelen die over een vertoningsvergunning beschikt. Dit is vooral handig wanneer je zelf geen apparatuur in huis hebt om films te vertonen.

Je kunt ook een gebruiksvergunning aanvragen bij Bevrijdingsfilms als je wel over materiaal beschikt om films te vertonen. Je betaalt dan € 12.50. Hiermee krijg je toegang tot de databank.

Tips

Voor meer informatie over de auteursrechten die je afdraagt, voor de film zelf, maar ook voor de soundtrack, neem je best rechtsstreeks contact op met Bevrijdingsfilms.

Wet

Wettelijke bepalingen in verband met het gebruik van dvd’s of videocassettes s voor openbare en groepsvoorstellingen kun je vinden in de wet op de auteursrechten. De artikels die van toepassing zijn, zijn: Art.1 par.1 Art.3 par.1, Art. 18; Art.33, Art.35 par.1, Art.39.(wet van 30/6/94)

Mededelingen aan het publiek van cinematografische werken, bv. op videocassettes of dvd’s vastgelegd, is enkel mogelijk mits toestemming van de rechthebbende. Alleen de producer van een film heeft het exclusieve recht op exploitatie en mededeling aan het publiek, en de mogelijkheid dit exploitatierecht in licentie te geven.

Om die reden is elke vertoning aan groepen buiten de familiekring (in strikte zin te interpreteren) zonder toestemming van de rechthebbende op de betrokken film, strijdig met de wet en geeft aanleiding tot zowel burgerrechterlijke als strafrechterlijke sancties.

De burgerrechterlijke sancties omvatten o.a. stopzettingmaatregelen onder verbeurte van dwangsommen die bijvoorbeeld kunnen oplopen tot € 1250,-, evenals schadevergoeding.

De strafrechterlijke sancties omvatten volgens Art.81: een geldboete van € 2,50 tot € 2.500,- (vermenigvuldigd met 200 opdeciemen, dus € 500.- tot € 500.000,-), een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en geldboete bij herhaling.

Verder volgens Art.82 tot 85 : verbeurdverklaring van het gebruikte materiaal en de opbrengsten voortvloeiend uit de onwettelijke vertoning.

In samenwerking met de beroepsverenigingen Belgian Video Federation en Belgian Antipiracy Foundation, die de rechthebbenden op de betrokken films groepeert, zal er opgetreden worden tegen eventuele overtreders, wanneer meer bepaald de groepsvertoningen zouden plaatsvinden zonder voorafgaandelijke vergunning of zonder inachtname van de vergunningsvoorwaarden.

Afkondigingsdatum
donderdag, 26 mei, 2005
Formulieren
Uitgever en website

Bevrijdingsfilms

elke werkdag open van 9 tot 12u30 en van 14 tot 17u30;

Quinten Metsijsplein 4 - 3000 Leuven

tel./fax.: 016 23 29 35

email: bevrijdingsfilms@telenet.be

Voorbeelden
Nuttig
Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty