Zoeken

Trusty

Belasting voor aanplakking

Wanneer er affiches of aanplakbrieven opgehangen worden moet daarvoor een belasting betaald worden. Aanplakbrieven groter dan 1 m² kost € 0,50 (50 eurocent) per 1 m². Affiches die een formaat hebben dat kleiner of gelijk is aan 1 m² zijn vrijgesteld...

Verplaatsbare voetbaldoelen

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van verplaatsbare voetbaldoelen, kan het gebeuren dat de doelen kantelen en ongelukken kunnen veroorzaken. Daarom moet er bij plaatsing ervan aan een aantal eisen worden voldaan. Daarnaast moet er in het geval van...

Stedenbouwkundig attest

Trefwoord: 
Het stedenbouwkundig attest, de opvolger van attest nummer 2 genoemd, geeft weer of een bouwproject, op basis van een ingediend plan, in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het gaat dan om de...

Vertonen van films

Wanneer je op kamp of in het jeugdhuis een film gaat vertonen, bijvoorbeeld door projectie op een groot scherm, moet je ervan bewust zijn dat dit niet zomaar mag. Het is alleen mogelijk als je als jeugdhuis of jeugdvereniging beschikt over een...

Rookverbod

Sinds 1990 is door middel van een Koninklijk Besluit (KB) het roken in openbare plaatsen in België verboden. In 2005 en 2006 is deze regel aangepast en aangescherpt. Er bestaat een uitzondering op dit verbod en dat is roken in de horeca...

Publiciteitswagen

Wanneer er met een publiciteitswagen een activiteit gepromoot wordt moet aan een aantal regels worden voldaan. Er moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente en wanneer er muziek gespeeld wordt moet ook een vergoeding betaald worden aan...

Aansprakelijkheid vrijwilligers in het jeugdwerk

Tijdens een spelletje baseball met je vereniging sla je een magnifieke homerun; daarbij sneuvelt wel een ruit van de serre van de buurman... 't Kan gebeuren, maar wie moet opdraaien voor de kosten? Tot 1 januari 2007 stond de vrijwilliger zelf in...

Openbare dronkenschap

Dronken zijn in het openbaar is strafbaar en dus verboden.

Kippen op kamp

Thema: 
Trefwoord: 
Het houden van kippen op kamp is aan een aantal regels gebonden. De wet van 14 augustus 1986 betreffende het welzijn van dieren stelt een aantal regels waaraan voldaan moet zijn. Onder andere hoe de kippen gehouden moeten worden. Regels met...

Fietsers (in groep)

Trefwoord: 
Als je op de openbare weg komt, moet je ook als jeugdwerk de verkeersregels respecteren. Dat is duidelijk. Voor fietsers (in groep) zijn er een aantal regels die gerespecteerd moeten worden. Deze regels staan in de wegcode, artikel 43 en 43bis.

Pagina's